DofinansowaniaDotacja na wykonanie przydomowej oczyszczalni

WFOŚiGW w Łodzi ma dla nas jeszcze jedną dotację tym razem na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
Najważniejsze informacje:
? Wydajność oczyszczalni nie może przekroczyć 5 m3/d.
? Właściciele zlikwidują dotychczasowy bezodpływowy zbiornik na ścieki (szambo).
? Teren budowy nie przewiduje oczyszczania ścieków socjalno-bytowych poprzez zbiorczą kanalizację sanitarną.
? Nie jest to nieruchomość przeznaczona na cele rekreacyjne.
? Aż 600 tyś. do rozdysponowania.
? Można zyskać maksymalnie 7 tyś.
 
Termin składania w tym przypadku jest zdecydowanie krótszy, ponieważ WFOŚiGW daje nam czas do końca miesiąca (28.02). Warto więc się szybko decydować i składać wniosek.
Również w tym przypadku oferujemy swoją pomoc już od wykonania projektu po budowę.
Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: https://www.wfosigw.lodz.pl/…/810-programy-priorytetowe…