Wczoraj Prezes naszej firmy podpisał z Wójtem Gminy Grabów nad Pilicą umowę na wykonanie I części zamówienia pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabowie nad Pilicą i modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy” 
 
Przed nami prace związane przede wszystkim z wymianą:
✔ urządzeń napowietrzających
✔ sond mierzących stężenie tlenu i osadu
✔ pomp w pompowni osadu oraz instalacji odwadniania osadu
 
Pracy jest oczywiście więcej i niedługo postaramy się pochwalić wam naszymi postępami.