W tym roku zajmiemy się również realizacją zadania pn.:
Przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowiecko wraz z budową sieci kanalizacyjnej w formule zaprojektuj i wybuduj
 
Nasz Prezes podpisał z Panią Wójt Gminy Dobryszyce umowę, która w szczególności obejmuje:
✔ projekt budowlany i wykonawczy
✔ budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
✔ budowę kontenerowej naziemnej stacji zlewczej ścieków
✔ przebudowę zbiornika wstępnego ścieków surowych
✔ przebudowę pompowni ścieków
✔ budowę kompletnej oczyszczalni w układzie: osadnik wstępny/zbiornik buforowy + bioreaktor
✔ przebudowę systemu rozsączania
✔ budowę systemu sterowania, pomiarów i kontroli
 
Przed nami sporo pracy ?‍♀️ i już nie możemy się doczekać efektów ?