InwestycjeOczyszczalnie ścieków„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie – etap II” – podpisanie umowy

Przed nami kolejne prace wykonawcze! ?

Podpisaliśmy dzisiaj umowę z Wójtem Gminy Jeżów na wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie – etap II” ✍
Zajmiemy się przede wszystkim:
✔ Wykonaniem instalacji technologicznych w tym modernizacją pompowni na obiekcie, instalacją prasy taśmowej, montażem rurociągów czy stacji zlewczej.
✔ Instalacją szafy sterowania pracą oczyszczalni, czujników czy innych urządzeń.
To oczywiście nie jedyne prace przed nami i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie znowu będziemy mogli pochwalić się dobrymi wieściami. ?