InwestycjeOczyszczalnie ścieków„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Iłowie – etap I” – podpisanie umowy

Nie zwalniamy tempa!

Umowa na realizację zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Iłowie – etap I” podpisana ?
W tym roku jeszcze przed nami roboty budowlane obejmujące:
? stację zlewczą
? zbiornik ścieków dowożonych
? wiatę na osad odwodniony
Już niedługo będziemy się z Wami witać z placu budowy ?