Uwaga, Uwaga❗️
 
Chyba nikomu nie musimy przypominać jak ważne jest mądre gospodarowanie wodą w naszych domach. ? Dzięki zamontowaniu zbiornika na deszczówkę gromadzimy wodę, którą możemy wykorzystać do podlewania ogrodu. A dodatkowo z systemem nawadniania kropelkowego oszczędzamy nasz czas, który możemy spędzić odpoczywając na leżaku⛱, a wtedy ogród podlewa się sam za darmo. Czy nie brzmi to wspaniale? ?
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otworzył nabór na program Moja Woda 2023, który promuje rozwiązania mające zwiększyć retencję wody na prywatnych posesjach m.in. przez wychwyt deszczówki.
 
Przydatne informacje w pigułce:
? nabór wniosków 03.08.2023-30.06.2024 bądź do wyczerpania środków
? program skierowany do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania „Moja Woda”
? dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania, przed złożeniem dokumentów do wypłaty
? wniosek należy złożyć do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty (na przykład fakturami zakupu) oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie instalacji (protokół wykonania lub oświadczenie o samodzielnej realizacji)
? dofinansowanie do 80% kosztów poniesionych przez inwestora, ale nie więcej niż 6000 zł na jedno przedsięwzięcie
? minimalna kwota inwestycji kwalifikującej się do programu wynosi 2000 zł
 
Skontaktuj się z nami jeśli jesteś zainteresowany samym zbiornikiem na deszczówkę lub z przydomową oczyszczalnią ścieków.
☎️42 227 87 86
?biuro@ekokompleks.com.pl