Strona GłównaDział Realizacji

Zapewniamy budowę, wyposażenie i uruchomienie oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków oraz stacji uzdatniania wody.
Cleaning construction for a sewage treatment
Usługi w zakresie Inżynierii Środowiska

Realizacja inwestycji

Zapewniamy budowę, wyposażenie i uruchomienie poniższych obiektów.
oczyszczalnie ścieków
przepompownie ścieków
stacje uzdatniania wody

Zajmujemy się budową obiektów od momentu uzyskania wszystkich pozwoleń i innych dokumentów technicznych, aż po finalne oddanie ich. Dostarczamy wszystkie niezbędne sprzęty i urządzenia, a także zapewniamy bezproblemowe uruchomienie, rozruch i wszelkie prace gwarantujące długie oraz bezawaryjne funkcjonowanie obiektu.

Wykonujemy również przeglądy, konserwacje posiadanych przez klienta oczyszczalni oraz naprawy poszczególnych urządzeń i elementów.

Usługi w zakresie Inżynierii Środowiska

Realizacja inwestycji

Zapewniamy budowę, wyposażenie i uruchomienie poniższych obiektów.
oczyszczalnie ścieków
przepompownie ścieków
stacje uzdatniania wody

Zajmujemy się budową obiektów od momentu uzyskania wszystkich pozwoleń i innych dokumentów technicznych, aż po finalne oddanie ich. Dostarczamy wszystkie niezbędne sprzęty i urządzenia, a także zapewniamy bezproblemowe uruchomienie, rozruch i wszelkie prace gwarantujące długie oraz bezawaryjne funkcjonowanie obiektu.

Wykonujemy również przeglądy, konserwacje posiadanych przez klienta oczyszczalni oraz naprawy poszczególnych urządzeń i elementów.

Cleaning construction for a sewage treatment
Usługi w zakresie Inżynierii Środowiska

Oczyszczalnie ścieków

Nasze rozwiązania technologiczne oparte są o nisko-obciążony osad czynny.

Oferujemy oczyszczalnie mechanicznechemiczne oraz biologiczne o przepustowości od 10 ÷ 10 000 m3/d. Proponujemy układy oczyszczania biologicznego z napowietrzaniem:

Powierzchniowym - oparte na 3 rodzajach aeratorów o średnicach 700,850 i 1000 mm, dostosowanych indywidualnie do warunków pracy. Aeratory te pracują w cyrkulacyjnych komorach osadu czynnego.
Drobnopęcherzykowym - stosowane w układach przepływowych z komorami anaerobowymi, aerobowymi i anoksycznymi, jak i w reaktorach porcjowych typu SBR.

Gwarantujemy efektywność napowietrzania powyżej 2,5 kg O2/ kWh w ściekach. W oczyszczalniach w zależności od indywidualnych możliwości i ekonomiki budowy, proponujemy wykonanie zbiorników, jako wylewanych na budowie lub prefabrykatów. Każde z oferowanych rozwiązań spełnia wymagania w zakresie usuwania związków węgla azotu i fosforu, a uzyskane efekty są dużo lepsze od wymaganych przepisami prawa.

https://ekokompleks.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/rea-3a.png
Usługi w zakresie Inżynierii Środowiska

Oczyszczalnie ścieków

Nasze rozwiązania technologiczne oparte są o nisko-obciążony osad czynny.

Oferujemy oczyszczalnie mechanicznechemiczne oraz biologiczne o przepustowości od 10 ÷ 10 000 m3/d. Proponujemy układy oczyszczania biologicznego z napowietrzaniem:

Powierzchniowym - oparte na 3 rodzajach aeratorów o średnicach 700,850 i 1000 mm, dostosowanych indywidualnie do warunków pracy. Aeratory te pracują w cyrkulacyjnych komorach osadu czynnego.
Drobnopęcherzykowym - stosowane w układach przepływowych z komorami anaerobowymi, aerobowymi i anoksycznymi, jak i w reaktorach porcjowych typu SBR.

Gwarantujemy efektywność napowietrzania powyżej 2,5 kg O2/ kWh w ściekach. W oczyszczalniach w zależności od indywidualnych możliwości i ekonomiki budowy, proponujemy wykonanie zbiorników, jako wylewanych na budowie lub prefabrykatów. Każde z oferowanych rozwiązań spełnia wymagania w zakresie usuwania związków węgla azotu i fosforu, a uzyskane efekty są dużo lepsze od wymaganych przepisami prawa.

https://ekokompleks.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/rea-3a.png