Analizy ścieków wykonujemy zgodnie z rozporządzeniami

Badanie Ścieków

Do wykonywania analiz ścieków i osadów ściekowych zobowiązane są wszystkie przedsiębiorstwa, a także posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków.

W postaci ścieków odprowadzane są odpady substancji przemysłowych, żywnościowych a także fekalia z miejskich i osiedlowych gospodarstw domowych. Regularnie przeprowadzane badania ścieków pozwalają na optymalizację pracy oczyszczalni i procesów technologicznych.

https://ekokompleks.com.pl/wp-content/uploads/2020/10/post_18-1280x640.jpg
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa
z dnia 28 września 2016 r.

Do wykonywania analiz ścieków i osadów ściekowych zobowiązane są wszystkie przedsiębiorstwa, a także posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków. W postaci ścieków odprowadzane są odpady substancji przemysłowych, żywnościowych a także fekalia z miejskich i osiedlowych gospodarstw domowych. Regularnie przeprowadzane badania ścieków pozwalają na optymalizację pracy oczyszczalni i procesów technologicznych.

https://ekokompleks.com.pl/wp-content/uploads/2020/10/post_18-768x512.jpg
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

https://ekokompleks.com.pl/wp-content/uploads/2020/10/post_18-768x512.jpg
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa
z dnia 28 września 2016 r.

Do wykonywania analiz ścieków i osadów ściekowych zobowiązane są wszystkie przedsiębiorstwa, a także posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków. W postaci ścieków odprowadzane są odpady substancji przemysłowych, żywnościowych a także fekalia z miejskich i osiedlowych gospodarstw domowych. Regularnie przeprowadzane badania ścieków pozwalają na optymalizację pracy oczyszczalni i procesów technologicznych.

https://ekokompleks.com.pl/wp-content/uploads/2020/10/post_18-640x1280.jpg
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

https://ekokompleks.com.pl/wp-content/uploads/2020/10/post_18-640x1280.jpg
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa
z dnia 28 września 2016 r.

Do wykonywania analiz ścieków i osadów ściekowych zobowiązane są wszystkie przedsiębiorstwa, a także posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków. W postaci ścieków odprowadzane są odpady substancji przemysłowych, żywnościowych a także fekalia z miejskich i osiedlowych gospodarstw domowych. Regularnie przeprowadzane badania ścieków pozwalają na optymalizację pracy oczyszczalni i procesów technologicznych.