Strona GłównaLaboratorium

Prowadzone przez nas Akredytowane Laboratorium Badawcze specjalizuje się w wykonywaniu kompleksowych analiz fizykochemicznych wody, ścieków, osadów ściekowych, gleby, odpadów.

Zapewniamy pełną kontrolę nad jakością i wiarygodnością wyników badań.LaboratoriumOferta

Laboratorium spełnia wymagania techniczne i prawne, określone w normie ISO/IEC 17025:2018-02.

Od 2009 roku posiadamy certyfikat akredytacji o numerze AB 1044.

01Badanie Wody

Woda pokrywa prawie 75% powierzchni Ziemi. W przyrodzie nie występuje w stanie czystym, jest zanieczyszczona w różnym stopniu w wyniku znacznej rozpuszczalności w wodzie substancji stałych, ciekłych i gazowych. Osobny rodzaj zanieczyszczeń stanowią substancje radioaktywne.

02Badanie Ścieków

Do wykonywania analiz ścieków i osadów ściekowych zobowiązane są wszystkie przedsiębiorstwa, a także posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków. Regularnie przeprowadzane badania ścieków pozwalają na optymalizację pracy oczyszczalni i procesów technologicznych.

03Badanie Osadów

Akredytowane pobranie próbek osadów, badania komunalnych osadów ściekowych, obejmujących oznaczenia fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne oraz parazytologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki.

04Badanie Gleby

Akredytowane pobranie próbek i badania gleby, w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków i przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych.

Akredytowane Laboratorium Badawcze

Prowadzone przez nas akredytowane laboratorium badawcze specjalizuje się w wykonywaniu kompleksowych analiz fizykochemicznych wody, ścieków, osadów ściekowych, gleby, odpadów. W analizach wykorzystujemy metody referencyjne, zgodnie z wymaganiami, obowiązujących w Polsce, regulacji prawnych. Naszym głównym celem jest dostarczenie wyników:

Ważnych – dających gwarancję pewności
Rzetelnych – wykonanych z zachowaniem najwyższych standardów laboratoryjnych
Wiarygodnych – czyli takich, w których podana wartość liczbowa powiększona o przedział niepewności z określonym prawdopodobieństwem stanowi wartość rzeczywistą badanego parametru

Dysponujemy wysokiej klasy, specjalistycznym i nowoczesnym sprzętem badawczym. Działamy sprawnie i terminowo wykonując badania wody oraz ścieków dla klientów nie tylko w rejonie województwa łódzkiego, ale na terenie całej Polski. Próbki do analiz mogą być pobrane przez naszych pracowników lub dostarczone przez Zleceniodawcę do Laboratorium.

Wysoka i stabilna jakość wszelkich działań

Polityka jakości

Dotrzymywanie uzgodnionych warunków i terminów na świadczone usługi badawcze wykonywane przez laboratorium firmy EKO-KOMPLEKS zapewniają spełnienie ustalonych wymagań i oczekiwań oraz pomoc w rozwiązywaniu określonych problemów naszych Klientów.

Gwarantuje nam to wdrożony system zarządzania w laboratorium firmy EKO-KOMPLEKS, zgodny z wymaganiami aktualnej normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, za nadzorowanie którego jest odpowiedzialny Zarząd Spółki. Personel laboratorium firmy EKO-KOMPLEKS zna i stosuje obowiązujące zasady i udokumentowane ustalenia systemu. Zarząd Firmy EKO-KOMPLEKS zabezpiecza laboratorium w niezbędne środki oraz odpowiednie warunki dla sprawnego funkcjonowania systemu, zmierzającego ku ciągłemu doskonaleniu a także odpowiada merytorycznie za działalność laboratorium. Laboratorium gwarantuje swoim Klientom poufność przy świadczeniu usług.

https://ekokompleks.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/ekokpmpleks-poliyka-jakosci.png
Wysoka i stabilna jakość wszelkich działań

Polityka jakości

Dotrzymywanie uzgodnionych warunków i terminów na świadczone usługi badawcze wykonywane przez laboratorium firmy EKO-KOMPLEKS zapewniają spełnienie ustalonych wymagań i oczekiwań oraz pomoc w rozwiązywaniu określonych problemów naszych Klientów.

Gwarantuje nam to wdrożony system zarządzania w laboratorium firmy EKO-KOMPLEKS, zgodny z wymaganiami aktualnej normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, za nadzorowanie którego jest odpowiedzialny Zarząd Spółki. Personel laboratorium firmy EKO-KOMPLEKS zna i stosuje obowiązujące zasady i udokumentowane ustalenia systemu. Zarząd Firmy EKO-KOMPLEKS zabezpiecza laboratorium w niezbędne środki oraz odpowiednie warunki dla sprawnego funkcjonowania systemu, zmierzającego ku ciągłemu doskonaleniu a także odpowiada merytorycznie za działalność laboratorium. Laboratorium gwarantuje swoim Klientom poufność przy świadczeniu usług.

https://ekokompleks.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/ekokpmpleks-poliyka-jakosci.png
https://ekokompleks.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/ekokompleks-zlecenie-wykonania-analiz.png

Zlecenie wykonania analiz

Próbki wody

Mikrobiologia
Poniedziałek i Wtorek
do 11:00
Fizyko-chemia
Poniedziałek-Piątek
7:30 - 15:00

Próbki ścieków

BZT5
Środa-Piątek
7:30 - 15:00
Pozostałe próbki
Poniedziałek-Piątek
7:30 - 15:00

Próbki osadów i gleb

Poniedziałek-Piątek
7:30 - 15:00
123movies
embedgooglemap.net