Nasze usługiOferta

Posiadamy akredytowane laboratorium badawcze wykonujące analizy ilościowe wody, ścieków, osadów i gleb. Realizujemy również m. in.: dokumentacje projektowe budowlane i wykonawcze sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
Laboratorium

Laboratorium

Laboratorium Badawcze specjalizuje się w wykonywaniu kompleksowych analiz fizykochemicznych wody, ścieków, osadów ściekowych, gleby, odpadów.

Laboratorium

Biuro Projektowe

Biuro Projektowe

Projekty przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej jak i wszelkie inwestycje gminne/miejskie oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, projekty ujęć wody.

Biuro Projektowe

Dział Realizacji

Dział Realizacji

Zapewniamy budowę, wyposażenie i uruchomienie oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków oraz stacji uzdatniania wody.

Dział Realizacji

Kontakt

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Skontaktuj się z nami!