Strona GłównaCategoryArchiwa: Dofinansowania – EKO-KOMPLEKS

Dotacja na wykonanie przydomowej oczyszczalni

WFOŚiGW w Łodzi ma dla nas jeszcze jedną dotację tym razem na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków.   Najważniejsze informacje: Wydajność oczyszczalni nie może przekroczyć 5 m3/d. Właściciele zlikwidują dotychczasowy bezodpływowy zbiornik na ścieki (szambo). Teren budowy nie przewiduje oczyszczania ścieków socjalno-bytowych poprzez zbiorczą kanalizację sanitarną. Nie jest to nieruchomość przeznaczona na cele rekreacyjne. Aż 600...

Dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych

Już od poniedziałku ruszył nabór na aż dwie dotacje, w których realizacji warunków możemy Wam pomóc. Pierwszy z nich dotyczy dofinansowania dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie województwa łódzkiego.   Warunki: Nie jest to nieruchomość przeznaczona na cele rekreacyjne. Właściciele zlikwidują dotychczasowy bezodpływowy zbiornik na ścieki (szambo) Trwałość zadania będzie utrzymana 5...