Strona GłównaCategoryArchiwa: Inwestycje – EKO-KOMPLEKS

Kolejna umowa podpisana!

W tym roku zajmiemy się również realizacją zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowiecko wraz z budową sieci kanalizacyjnej w formule zaprojektuj i wybuduj   Nasz Prezes podpisał z Panią Wójt Gminy Dobryszyce umowę, która w szczególności obejmuje: projekt budowlany i wykonawczy budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami budowę kontenerowej...